Våra lokaler

Ett riktigt hantverksbageri
där vi bakar med kärlek och omsorg.

Vi följer Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer.
Detta innebär att vi i dagsläget enbart erbjuder bordsservering för sittande gäster. Betalning sker fortfarande vid kassan då våra kortterminaler inte är trådlösa. Observera att endast en person får vistas vid kassan åt gången. Kunder som vill köpa med sig varor kan göra det i vanlig ordning. Dock så får man endast vistas en person åt gången vid kassa och monter. Detta på grund av att motverka köbildning och i förlängningen, undvika en eventuell smitta. I och med detta så har vi då valt att ta bort vissa sittplatser då nya riktlinjerna säger att man inte får sitta för nära varandra vid serveringen. Hoppas ni har förståelse för det i dessa tider. HAR NI FLER FRÅGOR ANGÅENDE DETTA, RING OSS PÅ 0155 – 21 27 94. Väl mött, Mikael & Alexander
Covid-19